X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 19 فروردین 1402
تعداد بازدید خبر : 75
تاریخ ثبت : شنبه, 19 فروردین,1402 | 08:36 ق.ظ
تاریخ انتشار : شنبه, 19 فروردین,1402 | 08:31 ق.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه, 19 فروردین,1402 | 08:37 ق.ظ

بر منهج صلح و عدالت جهانی در پرتو کرامت انسانی

  • بر منهج صلح و عدالت جهانی در پرتو کرامت انسانی

صلح و عدالت دو مفهوم در هم تنیده و دو ملزوم توسعه و تعالی انسانی و از ارزش های بنیادین بشری هستند که در تمامی جوامع و فرهنگ ها هسته توجه و تمنا قرار گرفته اند.
 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، دکتر محمود عباسی، رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی در یادداشتی نوشت:

صلح و عدالت دو مفهوم در هم تنیده و دو ملزوم توسعه و تعالی انسانی و از ارزش های بنیادین بشری هستند که در تمامی جوامع و فرهنگ ها هسته توجه و تمنا قرار گرفته اند. صلح به معنای دست کشیدن از خصومت و جنگ و آشوب که اغلب پیامد علو و برتری طلبی و فزونه خواهی است و عدالت، به مفهوم توزیع منصفانه فرصت ها و منابع و تکریم برابر افراد جامعه انسانی، تراوایی بی تردیدی با یکدیگر دارند . عدالت ورزی زمینه صلح خواهی و صلح جویی آرمان عدالت طلبی و جنگ و کشمکش، برچیننده سفره عدالت است.

در این میان ساز و کار تحقق این دو نهاد اساسی را باید در جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد جستجو کرد و بطور کلی می توان گفت که این مهم از بهترین و شاخص ترین مکانیسم ها برای برانگیختن دغدغه ها با هدف تأمین صلح و عدالت در جوامع انسانی به شمار می آیند. این سازمان ها در ساحت های عمومی و تخصصی گوناگون مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رفع فقر و تبعیض، اجرای حقوق بشر، پاسداشت کرامت انسانی، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و… با امعان نظر به نیازهای محلی، منطق های و بین المللی در مقیاس های مختلف، پا به عرصه وجود نهاده و به بهبود شرایط زندگی و حفظ صلح و آرامش و پاسداشت عدالت در جامعه بشری کمک می نمایند. سازمان های مردم نهاد نه تنها در بسیاری از موارد موفق به تغییر نگرش، تحول و اصالح در حرکت اجتماع می شوند، بلکه با ایجاد زمینه آگاهی، شفافیت و تجلی استعدادهای کنشگران بالقوه درباره مسائل مختلف حوزه صلح و عدالت، به جامعه مساعدت چشم گیری می نمایند. این سازمان ها رویکردهای نظارتی و خود الزامی را در دولت ها و نهادهای وابسته به آن و همچنین بخش های خصوصی و آحاد مردم، تقویت و تشویق می نمایند.

اینک در نیمه ماه متبرک رمضان و میلاد پرسعادت امام مجتبی (ع)؛ امام صلح و عدالت و کریم اهل بیت که به واسطه سخاوتمندی و تکریم ضعفا و فقرا و اقشار محروم جامعه، متصف به این اوصاف عالیه انسانی گردیده و به عنوان اسوه صلح ورزی و عدالت خواهی، بر تارک تاریخ بشریت و دفتر افتخار انسانیت می درخشند و با توجه به دردهای امروز جامعه بشری که مرهمی جز صلح و عدالت برای آن نمی توان یافت، بایسته و شایسته است که با بهره گیری از رهیافت های صلح این امام همام بر ضرورت پی ریزی نهادی حقوق بشری و اجتماعی در مقیاسی جهانی با هدف ارتقاء صلح و عدالت از طریق ابزارهای مؤثر روشنگری، آگاهی بخشی، نظارت و پایش، تحقیق و پژوهش، آموزش و فرهنگ سازی، میانجی گری و تسهیل گری …، همراه با بهره گیری از ظرفیت متخصصان و کنشگران حوزه های مختلف فلسفه، اخلاق و حقوق بشر و تمامی دلسوزان و دغدغه مندان جوامع و ملیت ها، فرجام نیک جامعه بشری، تصریح و تأکید نمود؛ بدان امید که صلح و عدالت بر جامعه انسانی مستولی گردد.

 

ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: