X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 خرداد 1403
تعداد بازدید خبر : 51
تاریخ ثبت : چهارشنبه, 16 خرداد,1403 | 01:36 ب.ظ
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 16 خرداد,1403 | 01:11 ب.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه, 16 خرداد,1403 | 01:42 ب.ظ

حفاظت از منابع طبیعی در راستای احقاق حقوق بشر و شهروندی

  • حفاظت از منابع طبیعی در راستای احقاق حقوق بشر و شهروندی

مدیریت شهری با توجه به اصل قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی بایستی به سمتی تغییر رویه دهد که طرح های توسعه شهری در راستای حفاظت از منابع طبیعی در درجه اول برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شود.

 

به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «حلیا سادات حسینی»، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در یادداشتی با عنوان «حفاظت از منابع طبیعی در راستای احقاق حقوق بشر و شهروندی »، نوشت: 

حق بر محیط زیست سالم یک حق بشری است و ایفای این حق مستلزم سطحی از توسعه است که زمینه تخریب محیط زیست را فراهم نکند و کیفیت زیست را در زیست بوم تحت شعاع قرار ندهد.

حق برخورداری از  محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان این دو مستلزم رویکرد توسعه پایدار است یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی است که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و نسل های آینده است. حقوق محیط زیست رفتارها و افعال انسان را که می تواند منجر به اثرات سو یا تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی شود، تحت انضباط و کنترل در می آورد. حقوق محیط زیست دارای قلمرو وسیعی متکی بر صلاحیت ها و اختیارات با دامنه گسترده و حیطه نظارت قانونی بر روابط محیط زیستی است.

در دنیای امروز یکی از مهم ترین چالش های حال و آینده، مساله افزایش دما و بحران تغییرات اقلیمی است. رشد جمعیت شهرها و به ویژه کلانشهرها، باعث ایجاد چالش های متعددی است که یکی از مهم ترین آنها چالش آسایش اقلیمی و بحران کمبود انرژی است.  

تغییر اقلیم و افزایش دمای سطح در شهرها بحرانی است که شهرهای چهان در قرن 21 با آن مواجه هستند. تخمین زده می شود این روند در دهه های آینده به طور چشمگیری برای شهرها چالش ایجاد می کند و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. یکی از شیوه های جدید برنامه ریزی مبتنی بر سناریو است که از ساز و کارهای برنامه ریزی استراتژیک بهره می گیرد. 
 

در قرن حاضر تغییر اقلیمی چالش های زیادی برای شهرها به وجود آورده است که نیازمند بازنگری سیاست ها و رویه های موجود در مدیریت شهر برای سازگاری با این تغییرات مخاطره آمیز است. شناخت و ارزیابی اطلاعات موجود درباره منابع طبیعی شهر و  تصمیم سازی با رویکرد پایداری سرزمینی از موضوعاتی است که باید در اولویت های مدیریت شهری قرار گیرد.

مهم ترین عوامل ایجاد بحران دمای سطح کلانشهرهایی مانند تهران، فقدان نگرش بهبود میکرو اقلیم است که نتیجه روند موجود مدیریت شهرها است.  چالش فقدان آسایش اقلیمی در ارتباط با بحران افزایش دمای سطح در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مطرح است که در کلیت پایداری و تاب آوری شهر را نشانه گرفته است. 
 

مدیریت شهری با توجه به اصل قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی بایستی به سمتی تغییر رویه دهد که طرح های توسعه شهری در راستای حفاظت از منابع طبیعی در درجه اول برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شود. ترسیم توسعه شهر بایستی در راستای حفاظت از منابع شهر و شهروندان در نسل فعلی و آتی بارگذاری شود.

به عنوان مثلا طراحی توسعه حمل و نقل شهر باید به گونه ای پیش برود که موجب کاربری زمین کمتری در شهر شود و درختان کمتری قطع شوند. ضروریست بازنگری در روند موجود الگوی توسعه شهر صورت گیر به نحوی که شهر به جای ازدحام خودرها با انواع آلاینده و مصرف بالای انرژی و ایجاد جزایر گرمایی در شهر؛ به سمت شهری انسان محور مدیریت شود. لازمه زیست پذیری شهر ، پیوند دادن انسان و طبیعت در دامن شهری است که  انتظار می رود مکانی برای آسایش و آرامش حیات انسانی باشد.
 
ما نیازمند توسعه شهر با ساختار متمرکز بر اساس اهداف توسعه پایدار و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به منظور افزایش تاب‌آوری شهر، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بهبود و ارتقاء شاخص‌های محیط‌زیستی و کاهش اثرات منفی اجتماعی و زیست‌محیطی در شهرها و به ویژه پایتخت ایران – تهران- هستیم. اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در راستای اهداف فوق مقدمات تشکیل دبیرخانه توسعه پایدار شهر تهران را پیگیری می‌نماید.

 

ارسال نظر: